Obchodní podmínky

Obsah

 

Úvod

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.DOPLNKYVYZIVY.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (DOPLNKYVYZIVY.cz) a kupujícího (zákazník).

Základní ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru DOPLNKYVYZIVY.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající je obchodní společnost MKP Fitness s.r.o. IČ: 29274729, DIČ CZ29274729, se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VOP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.DOPLNKYVYZIVY.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.

Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli.

Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady.

Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které mu byly sděleny kupujícím za účelem uskutečnění objednávky, bude považovat za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům.

Výjimkou jsou údaje potřebné pro úspěšné dokončení objednávky, čímž se rozumí, sdělení jména a dodací adresy přepravci.

Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje lze také měnit v sekci Váš účet.

Zákazník při své registraci nebo objednávce souhlasí s pozdějším zasíláním informačních nebo obchodních zpráv od prodávajícího, pokud nezruší tuto volbu během objednávkového či registračního procesu nebo později. Každý zákazník má volbu tuto funkci kdykoliv stornovat a odhlásit se zní, a to již před svým prvním nákupem.

Ceny zboží:

Cena v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti kupujícího.

Objednávky:

Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

  • prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.DOPLNKYVYZIVY.cz,
  • elektronickou poštou na adrese info@DOPLNKYVYZIVY.cz,
  • telefonicky na čísle 775 502 686

Každá objednávka musí být ze strany prodávajícího potvrzena (e-mailem nebo telefonicky). Prodávající si zároveň vyhrazuje právo stornovat objednávku, která byla vytvořena na základě chybných dat, chybou systému nebo již po ukončené akční nabídce. O neakceptování objednávky bude prodávající neprodleně kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky.

Objednávku lze ze strany kupujícího zrušit e-mailem nebo telefonicky na čísle 775 502 686. V tomto případě musí kupující uvést číslo objednávky a jeho celé jméno.

Obrázky:

Veškeré zveřejněné obrázky na serveru www.DOPLNKYVYZIVY.cz jsou pouze ilustrativní. Vystihují prodávaný produkt, ovšem produkt se může od obrázku lišit. Směrodatný je v tomto případě název produktu. Máte-li podezření, že se na obrázku jedná o jiný produkt, informujte nás prosím na email info@DOPLNKYVYZIVY.cz.

Dodací podmínky

Dodací lhůty:

Objednávky zboží přijaté do 12:00 prodávající vyřizuje v naprosté většině týž den, kdy jsou také expedovány. Ve výjimečných případech nebo později jak po 12 hodině jsou objednávky vyřizovány a expedovány následující pracovní den.

Termíny plnění zakázek jsou závislé na situaci skladových zásob (zpravidla do 3 pracovních dnů). Zakázka může být plněna postupně nebo může být splněna najednou. V případě nedostatku určitého zboží je kupující informován prodejcem na jím udaných kontaktních adresách nebo číslech, kdy bude upřesněno další plnění objednávky.

Prodávající zajistí, aby bylo požadované zboží dopraveno na adresu udanou kupujícím.

Dopravné a balné:

Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu prodávajícího a řídí se dle platného ceníku prodávajícího.

Deklarovaná doba dodání je společností PPL stanovena na 1 pracovní den. Ve výjimečných případech může dojít k opoždění zásilky na 2 pracovní dny. Společnost PPL zboží doručuje i v sobotu. Pouze balíky do 50 kg.

U přepravy Českou poštou jsou zásilky vždy zasílány jako Balík Do ruky (do 30 kg), doručení je stanoveno na 1 pracovní den. Ve vyjímečných případech může dojít k opoždění zásilky na 2 pracovní dny. 

Zboží je možno si vyzvednout osobně ve vybraných pobočkách řetězce Infitness (tj. Uherské Hradiště, Prostějov Zlín).

Balné je ve všech případech ZDARMA. Uvedené ceny za dopravu platí pouze v rámci ČR.

Platební podmínky:

Online platby PayPal (jedná se o online převod se zpracováním v reálném čase, dále o online platby platebními kartami VISA či MASTERCARD) - tento způsob platby doporučujeme.

Dobírka – nejpoužívanější způsob platby. Kupující předá peníze přepravci až při převzetí zboží.

Bankovní převod – Kupující po provedení objednávky obdrží od prodávajícího potvrzení a potřebné fakturační údaje (číslo bankovního účtu, požadovanou částku a variabilní symbol). V tomto případě je zboží expedováno poté, co je prodávajícímu potvrzena platba kupujícího bankou.

Záruka a reklamace:

Záruka začíná dnem převzetí výrobku spotřebitelem a její doba je závislá na druhu zakoupeného zboží, minimálně však 6 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, nesprávným užíváním či nevhodným skladováním. Reklamaci je možné uplatnit poštou, osobně nebo prostřednictvím zákaznického servisu na tel. č. 775 502 686.

Náklady na dopravu k prodejci hradí kupující. Náklady ke kupujícímu jsou hrazeny z prostředků prodejce.

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a opotřebení
  • v původním obalu od výrobce
  • s veškerým příslušenstvím (tzn. vč. faktury, záručního listu apod.).

Reklamační protokol nebo protokol nutný k požadavku odstoupení od smlouvy bude kupujícímu zaslán na jeho žádost obratem.

Vrácení peněz:

Finanční prostředky jsou v případě opodstatněné reklamace nebo při akceptované možnosti odstoupení od smlouvy, vráceny kupujícímu pomocí bankovního převodu do 3 pracovních dnů od vyřízení reklamce nebo akceptované možnosti odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje (zejména jména, adresy, tel. čísla) kupujících bude uchovávat v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimkou mohou být externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.